W sierpniu 2013 roku pracy nie miało 2 mln 83,2 tys. osób, o 9,9 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Względem sierpnia 2012 roku liczba osób nie mających pracy wzrosła niestety dość poważnie – aż o 118,5 tys.

W relacji miesięcznej liczba bezrobotnych spadła w jedenastu województwach, najbardziej w łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim. W ciągu roku liczba bezrobotnych wzrosła we wszystkich województwach. Względem sierpnia 2012 roku najwięcej przybyło bezrobotnych w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim, lubelskim i pomorskim.

Tradycyjnie już najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie pracy nie miała co piąta osoba (20,2 proc.), kujawsko-pomorskim (stopa bezrobocia w wysokości 17,3 procent), zachodniopomorskim (pracy nie ma tam 16,6 proc. osób), świętokrzyskim, podkarpackim oraz lubuskim. Najlepsza sytuacja na rynku pracy panuje w woj. wielkopolskim. gdzie pracy n ie ma zaledwie co dziesiąta osoba (stopa bezrobocia w wysokości 9,5 proc.), mazowieckim i śląskim (bezrobocie w wys. 11,1 proc.) oraz małopolskim (stopa bezrobocia w wys. 11,3 procent).

– Niestety, w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Już we wrześniu pracownicy sezonowi zaczną powoli wracać do rejestrów bezrobotnych, na rynku pojawi się nowa fala absolwentów, z których wielu nie znajdzie zatrudnienia – prognozuje dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rośnie liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy. W sierpniu 2013 r. pracodawcy zgłosili 77,2 tys. ofert pracy, podczas gdy rok temu było to 74,4 tys.

Source Article from http://www.firma.egospodarka.pl/99299,GUS-sytuacja-na-rynku-pracy-nadal-trudna,1,11,1.html